Ergobaby

ErgoPromise - en begränsad livstidsgaranti

17 juni 2019

Vi är jätteglada att kunna introducera ErgoPromise, en begränsad livstidsgaranti!

Kvalité, hela vägen. 
För oss på Ergobaby är det viktigt att produkterna håller den höga kvalité vi kräver. Det återspeglas i hela tillverkningsprocessen, från materialval till produktion. Våra bärselar är gjorda för att hålla under hela småbarnstiden. 
Nu introducerar vi ErgoPromise-garantin för alla Ergobabys bärselar och bärsjalar. Om du upptäcker en defekt, antingen från tillverkningen eller i materialet, byter vi kostnadsfritt ut den trasiga delen eller hela bärselen/bärsjalen. 
Vi tar ansvar och står bakom våra produkter hela vägen så att du kan bära din lilla tryggt och säkert. 

ERGOBABY GARANTIVILLKOR OCH RIKTLINJER
Ergobabys produkter är designade så att du kan bära din lilla tryggt och säkert. Med detta i åtanke har vi tagit fram produkter som enkelt hänger med under hela småbarnstiden, varje dag. Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar, inte bara gällande bekvämlighet och ergonomi, utan även kvalitet och hållbarhet. Vi tar ansvar över våra produkter hela vägen genom kundservice och garanti som beskrivs utförligare nedan.

ErgoPromise-Garantin
(gäller produkter tillverkade år 2017 och senare)

ErgoPromise-Garantin täcker alla bärselar och bärsjalar tillverkade år 2017 och senare. Garantin är en begränsad livstidsgaranti som gäller 10 år och börjar gälla dagen produkten/produkterna köps. Garantin täcker tillverknings- och materialdefekter* och Ergobaby kommer att förse dig med en ersättande del eller produkt beroende på tillverkningsdefekten på produkten/produkterna.

ErgoPromise-Garantin täcker inte skador som uppstått vid normal användning*, olyckor (inklusive borttappade/stulna produkter), felaktig skötsel eller rengöring, användning utöver det normala, felaktig användning eller oaktsamhet, eller det naturliga slitage av färg och material som uppstår då produkten används en längre tid. Endast ursprungliga och oförändrade produkter ersätts. 

Det är endast den ursprungliga ägaren som kan ta del av garantin. Produkten måste ha köpts från en auktoriserad Ergobaby-försäljare och måste returneras till Ergobaby för evaluering tillsammans med kvitto för köpet. 

*Tillverkningsdefekter
En tillverkningsdefekt existerar om produkten avviker från sin avsedda design. Defekter i material (spännen, remmar, tyg, etc.) eller tillverkning (stygn, sömmar, konstruktion, etc.) täcks av Ergobaby’s garantier. 

*Slitage
Alla produkter utsätts för normalt slitage, vilket betyder skador som uppstår vid normal användning. Delar och material/tyg slits under tidens gång, genom användning och när de utsätts för väder och vind. 

2- års-garanti - barnvagnar
Ergobaby erbjuder en 2-års begränsad garanti för barnvagnen Metro Compact City Stroller (tilläggsprodukter täcks inte) från dagen då produkten köptes, för defekter* i tillverkning och material. Ergobaby kommer att förse dig med en ersättande del eller produkt beroende på tillverkningsdefekten på vagnen. 

Den här begränsade garantin täcker inte skador som uppstått genom normalt slitage*, olyckor (inklusive borttappade/stulna produkter), felaktig skötsel eller rengöring, användning utöver det normala, felaktig användning eller oaktsamhet, eller det naturliga slitage av färg och material som uppstår då produkten används en längre tid. Endast ursprungliga och oförändrade produkter ersätts.

Det är endast den ursprungliga ägaren som kan ta del av garantin. Produkten måste ha köpts från en auktoriserad Ergobaby-försäljare och måste returneras till Ergobaby för evaluering tillsammans med kvitto för köpet. 

1-års-garanti 
För produkter som inte täcks av ErgoPromise-Garantin erbjuder Ergobaby en 1 års garanti, för barnvagnar gäller 2 års garanti. Garantin börjar gälla från dagen produkten köptes. Garantin gäller för defekter* i material och tillverkning. Ergobaby kommer att förse dig med en ersättande del eller produkt beroende på tillverkningsdefekten på produkten/produkterna.

Den här begränsade garantin täcker inte skador som uppstått genom normalt slitage*, olyckor (inklusive borttappade/stulna produkter), felaktig skötsel eller rengöring, användning utöver det normala, felaktig användning eller oaktsamhet, eller det naturliga slitage av färg och material som uppstår då produkten används en längre tid. Endast ursprungliga och oförändrade produkter ersätts.

Det är endast den ursprungliga ägaren som kan ta del av garantin. Produkten måste ha köpts från en auktoriserad Ergobaby-försäljare och måste returneras till Ergobaby för evaluering tillsammans med kvitto för köpet. 

Lämna in en garantiansökan
Om din produkt har en legitim tillverkningsdefekt, vänligen kontakta Ergobaby Kundservice så kan vi hjälpa dig att avgöra vilken garanti som kan tillämpas. Kvitto på köpet och återförsändelse av produkten kan krävas. Återförsändelsen betalas i förväg och måste försäkras. Om ansökan för ersättning är giltig, kommer Ergobaby att bedöma om en reservdel eller ersättande produkt behövs, baserat på typen av produkt som returnerats och tillgängligheten för reservdelar, stilar, modeller, färger och mönster. 

EU och Storbritannien: customersupport@ergobaby.eu eller 0049-40-421-065-0

USA och Kanada: customerservice@ergobaby.com eller 888-416-4888

Internationellt (utanför Europa, USA och Kanada)
Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för frågor gällande garantin. 

Återbetalningar och byten
För återbetalning eller byte kontakta din återförsäljare eller distributör.

Ytterligare garantirättigheter kan existera enligt konsumentlagstiftningen. Existerar ytterligare eller andra garantirättigheter enligt konsumentlagstiftningen ska dessa garantier tillämpas och fungerar då som ett komplement till de garantirättigheter som tas upp här.

Lämna en kommentar

Ditt namn
Kommentar